Kontakt

Home / Kontakt

Wood Processors and Forestry Cluster „Drina-Drvo“
Klaster drvoprerađivača i šumarstva „Drina-Drvo“
Contact Person: Zoran Kazimirović
Contact Phone: +387 (0)65 526 440
E-mail: zoran@drinadrvo.com
75446 Milići, Bolnička 4
Bosna i Hercegovina