„6. maj” doo Milići

Home / Primarna i finalna drvoprerada / „6. maj” doo Milići
Naziv preduzeća: „6. maj“ d.o.o. Milići
Godina osnivanja i vlasništvo: 1991. godina, privatno preduzeće.
Djelatnost: Primarna prerada drveta, proizvodnja bukove rezane gradje.
Interesi za partnerstva: Preduzeće je zainteresovano za partnerstvo kroz zajedničko ulaganje u finalnu proizvodnju.
Kontakt podaci:
– Direktor: Svetlan Savić
– Vlasnik:
– Adresa: Mišići br 212, 75446 Milići, BiH
– Tel./fax: +387 (0)56 740 190; Fax: +387 (0)56 745 070
– E-mail: 6.maj@teol.net
– Web: /

Preduzeće raspolaže sa 1.323 m2 nadkrivenog proizvodnog prostora i 2.000 m2 otvorenog manipulativnog prostora. Posjeduje mašine za proizvodnju rezane građe, kapaciteta 4.000 m3 trupaca godišnje. Pored toga, preduzeće raspolaže i sa komorama za parenje i sušenje, kapaciteta 2.000 m3 godišnje. Za transport potrebne sirovine (trupaca) preduzeće je obezbijedilo vlastite kapacitete. Ukupno zapošljava 25 radnika.

doo 6 maj Milići

Osnovni proizvodi su suva i sirova drvena rezana građa od bukve i oblani elementi za izradu bukovih masivnih ploča. Godišnje firma proizvede oko 1.600 m3 rezane građe.

Preduzeće najvećim dijelom izvozi proizvode (55% od ukupne proizvodnje) i to na tržišta: Njemačke, Hrvatske i Srbije. Preostali dio proizvodnje (45%) se plasira na domaćem tržištu u BiH.

6 Maj doo Milići