Boksit ad Milići

Home / Primarna i finalna drvoprerada / Boksit ad Milići
Naziv preduzeća: „Boksit” a.d. Milići
Godina osnivanja i vlasništvo: 1996. godina, Akcionarsko društvo
Djelatnost: Primarna, sekundarna i finalna prerada drveta (bukve i ostalih tvrdih liščara; jele i smrče).
Interesi za partnerstva: Postoji interes preduzeća za strateško partnerstvo u unaprijeđenju finalne proizvodnje, kao i u oblasti prodaje i marketinga.
Kontakt podaci:
– Direktor: Slaviša Lukić
– Vlasnik:
– Adresa: Trg Rudara 1, 75446 Milići, BiH
– Tel./fax: +387 (0)56 745-760/ 745-761; GSM: +387 (0)66 349-032
– E-mail: slavisa.lukic@ad-boksit.com
– Web:  www.ad-boksit.com

Sektor „Drvoprerada“, koji posluje kao profitni centar u okviru Kompanije „Boksit“ a.d. Milići, počeo je sa radom 2010. godine, kada je Kompanija Boksit na licitaciji kupila preduzeće u stečaju „6. Avgust“, Milići. Odmah potom pristupilo se sanaciji i rekonstrukciji kao i nabavci nove opreme tako da je sektor za kratko vrijeme prerasta u modernu fabriku drvne industrije.
boksit ad Milići drvoprerada
Sektor Drvoprerade u organizacionom i tehnološkom smislu raspolaže sa dvije ključne cijeline i to:
1) Primarna i sekundarna prerada drveta;
2) Finalna prerada (proizvodnja masivnih ploča i masivnog namještaja).
Primarna prerada raspolaže sa linijom proreza godišnjeg kapaciteta cca 20.000 m3, kapacitetima za parenje građe (indirektni sistem parenja), automatizovanim sušarama za vještačko sušenje građe kapaciteta 650 m3 u turnusu, savremenom linijom za decimiranje suve građe.

Finalna prerada raspolaže sa pogonom za proizvodnju masivnih ploča (širinski i dužinsko-širinski (finger–joint) nastavljane ploče) godišnjeg kapaciteta cca 1.800 m3 i pogonom za proizvodnju masivnog namještaja (sa opremom najnovine generacije kao što je 5-osni CNC obradni centar, savremenom linijom za brušenje i lakiranje i dr.). Glavni asortiman sektora Drvoprerade, zasnovan uglavnom na preradi bukve i hrasta ali i drugih lišćara kao i jele/smrče je proizvodnja masivnog namještaja (kreveti, stolovi, komode, vitrine, ormari, kancelarijski namještaj i dr.) koji se dominantno plasira na tržište Evropske Unije. Ovu proizvodnju prati i projektni biro sa vlastitim dizajnom namještaja i kvalitetnom tehničkom pripremom, lijepljene masivne ploče (širinske i širinsko-dužinski nastavljane ploče), elementi za namještaj, bukova i hrastova suva građa i elementi i J/S rezana građa i elementi.

boksit krevetCilj Kompanije, sažet u sloganu „Korak ispred…“ je da postane jedan od regionalnih lidera u drvnoj
industriji, posebno u oblasti finalne prerade drveta sa akcentom na kvalitetu proizvoda i zadovoljenju potreba kupaca.