Promil doo Milići

Home / Primarna i finalna drvoprerada / Promil doo Milići
Naziv preduzeća: „Promil” d.o.o. Milići
Godina osnivanja i vlasništvo: 1998. godina, privatno preduzeće.
Djelatnost: Primarna prerada drveta, proizvodnja rezane građe od jele i smrče.
Interesi za partnerstva: Preduzeće je zainteresovano za partnerstvo s industrijskim firmama u proširenju proizvodnih kapaciteta i tržišta.
Kontakt podaci:
– Direktor: Branko Stjepanović
– Vlasnik:
– Adresa: Igrište bb, 75446 Milići, BiH
– Tel./fax: +387 (0)56 740 025; mob: +387 (0)65 818 582;
– E-mail: doopromil@gmail.com
– Web:

Osnovni proizvodi su rezana građa od jele i smrče. Godišnje firma preradi oko 5.000 m3 trupaca i 3.500 m3 rezane građe.
Ukupno zapošljava 11 radnika.

Promil  doo Milići
Preduzeće izvozi proizvode na tržište Srbije, Makedonije i Kine.

Planirana je izrada dvije montažne hale i instalacija opreme za proizvodnju lameliranih ploča, širinsko i dužinsko spajanje u ploče i višeslojne lamele. Pored toga, vlasnik planira ulaganje u transportna sredstva (2 kamiona) za dovoz sirovine i za transport rezane građe do kupca.

Promil  doo Milići