Samatini doo Milići

Home / Primarna i finalna drvoprerada / Samatini doo Milići
Naziv preduzeća: „Samatini” d.o.o. Milići
Godina osnivanja i vlasništvo: 2007. godina, privatno preduzeće.
Djelatnost: Proizvodnja troslojnog parketa i srednjeg sloja za troslojni parket.
Interesi za partnerstva: Postoji interes za partnerstva sa industrijskim firmama za zajednička ulaganja u pokretanju proizvodnje troslojnog parketa.
Kontakt podaci:
– Direktor: Milenko Lalović
– Vlasnik:
– Adresa: Podgora bb, 75446 Milići, BiH
– Tel./fax: +387 (0)56 745 500; Fax:+387 (0)56 741 101
– E-mail: samatinidoo@gmail.com
– Web: www.lamar-parket.com

Preduzeće trenutno raspolaže sa 2.000 m2 proizvodnog prostora. Posjeduje sušare kapaciteta 650 m3. Proizvodni kapaciteti se sastoje od linije za rezanje trupaca, linije za izradu srednjeg sloja te energetska postrojenja (automatska). Trenutno iskorištenje proizvodnih kapaciteta je oko 65%. Preduzeće ima ukupno 95 zaposlenih.
samatini doo Milići

Trenutno, preduzeće proizvodi troslojne parketa i srednji sloj koji se koristi kod izrade troslojnih parketa, kao nosivi i izolacioni dio, od četinara (jele i smrče). Godišnje preduzeće proizvede u prosjeku oko 30.000 m3 troslojnog parketa kao i 300.000 m3 srednjeg sloja za troslojni parket.

Tržište za ove proizvode obuhvata sve zemalje EU i Rusije, u kojima je ovaj parket zastupljen sa 69% u odnosu na sve druge podne obloge, posebno tržišta: Belgije, Austrije, Njemačke i Italije, i ima trend rasta u narednim godinama.

Samatini Products Milići