Savox doo Milići

Home / Primarna i finalna drvoprerada / Savox doo Milići
Naziv preduzeća: „Savox” d.o.o. Milići
Godina osnivanja i vlasništvo: 1988. godina, privatno preduzeće
Djelatnost: Proizvodnja građevinske stolarije (prozori – drvo i Al-drvo i vrata od jele i smrče), troslojni lamelirani elementi, brodski pod, lamperija, pelet, izrada montažnih kuća i dr. Veleprodaja i maloprodaja građevinskog materijala.
Interesi za partnerstva: Postoji interes za partnerstva s industrijskim firmama za proširenje proizvodnje i tržišta.
Kontakt podaci:
– Direktor: Savo Šarac
– Vlasnik: Slavko Šarac i Savo Šarac.
– Adresa: Johovac bb, 75446 Milići, BiH
– Tel./fax: +387 (0)56 741 505
– E-mail: savox@teol.net; info@savox.ba
– Web: www.savox.ba

Prostorni kapaciteti preduzeća obuhvataju ukupno 25.000 m2 prostora, od toga oko 10.000 m2 zatvorenog prostora proizvodnih hala. Proizvodni kapaciteti se sastoje od: linije za primarnu prozvodnju drveta, linije za proizvodnju stolarije, linije za proizvodnju peleta i linije za proizvodnju montažnih kuća. Trenutna iskoristivost proizvodnih kapaciteta je 70%. Preduzeće ima 102 zaposlena.

savox doo Milići

Proizvodi preduzeća su prvenstveno: unutrašnja i vanjska građevinska stolarija, troslojni lamelirani elementi, brodski pod, lamperija, pelet, montažne kuće te komercijalna roba od drveta (daske, letve, grede).

Preduzeće godišnje prereže oko 12.000 m3 trupaca koje uglavnom koristi za dalju obradu kroz proizvodni program.

Proizvodi se uglavnom izvoze na tržište Švedske i Švajcarske.
montazne kuce savox milići