Kontakt

Home / Kontakt

Klaster drvoprerađivača i šumarstva „Drina-Drvo“
Wood Processors and Forestry Cluster „Drina-Drvo“

Kontakt osoba: Zoran Kazimirović
Telefon: +387 (0)65 526 440

E-mail: zoran@drinadrvo.com

75446 Milići, Bolnička 4
Bosna i Hercegovina