Srebrenica

Home / Regija Birač / Srebrenica

Opština Srebrenica se nalazi na sjeveroistoku BiH, odnosno Republike Srpske. Locirana je u središnjem dijelu rijeke Drine na koju se prislanja u dužini od 22 km. Naslanja se i na Perućko jezero u dužini od oko 40 km. Većina prijeratnih potencijala (uglavnom su to prirodni resursi) mogu da posluže i za poslijeratnu obnovu i strateški ekonomski razvoj. To se prije svega odnosi na:

  • Rudarstvo (rude: olovo, cink, boksit, srebro, zlato i drugi plemeniti metali, eksploatacija i prerada kamena),
  • Banjski turizam i eksploatacija ljekovite–mineralne vode,
  • Šumarstvo i drvno–prerađivačku industriju,
  • Poljoprivrednu i prehrambenu industriju (ratarstvo, voće, povrće, stočarstvo, pčelarstvo, meso i mesne prerađevine, mlijeko i drugo),
  • Hidro-potencijale,
  • Turizam i ekološki zdravo okruženje (vode jezera Perućac, prirodni krajolici Sušice, ski centar „Bukova glava“ i zdrava hrana, komemorijalni turizam–Memorijalni centar Potočari), kulturno–istorijska naslijeđa,
  • Lov i ribolov,
  • Zdravstvo (Gerijatrijska bolnica, Banja Guber).

Srebrenica ljeto jesen
Imajući u vidu da je većina potencijala upravo u prirodnim resursima, to stvara uslove za proizvodnju određenih proizvoda i davanje specifičnih usluga poput proizvodnje obojenih, rijetkih i plemenitih metala, proizvodnje rezane građe, šperploča i lesonit ploča, drvene i limene ambalaže, kamenih podnih ploča, pločica i stepenice, ne samo za tržište BiH nego i šire. Velika šumska prostranstva mogu se koristiti i za prikupljanje šumskih plodova (borovnica, gljiva, ljekovitog bilja) i njihovu preradu, turizam, lov i ribolov. Kroz istoriju ove regije, šumarstvo i prerada drveta su bili glavna industrijska grana. Danas je moguće postići održiv nivo proizvodnje, kroz investiranje u dodatnu opremu.
Osnovna hidrogafska karakteristika Srebrenice je blizina rijeke Drine i akumulacionog vještačkog jezera Perućac na kome je izgrađena hidrocentrala. Značajno je lovište Sušica koje se prostire na 10.000 hektara u kanjonu Drine između planina Sušica i Tara. Bogato je kapitalnom divljači gdje su posebno poznati odstrijeljeni primjerci medvjeda, srndaća i divojaraca.
Drinsko jezero od Bajine Bašte do Višegrada pogodno je za ribolov, te izgradnju ribnjaka za proizvodnju pastrmke.
Istraživanja su potvrdila da u neposrednoj blizini Srebrenice postoji 48 izvora prirodne mineralne željezno–arsenske vode različite jačine i hemijskog sastava. Voda Guber se pije u prirodnom stanju, a liječi hipopromne anemije, esencijalne hipopromne anemije, hronična oboljenja kože, reumatizam zglobova i mišića, rahitis, neurovegetativne smetnje, nespecifični adneksitis, sterilitet itd. Ova voda se preporučuje i kod bolesti multipla skleroze.
Poljoprivreda je u srebreničkom kraju uvijek zauzimala veoma značajno mjesto. Prepoznata je kao važan sektor ekonomskog razvoja i prilika za zaposlenje s obzirom na kolaps industrije u poslijeratnim godinama.
Opština raspolaže velikim prirodnim potencijalom za bavljenje ovom granom proizvodnje. Povoljne reljefne prilike stvorile su duboka, rastresita i umjereno vlažna tla dovoljno bogata humusom i mineralima, a u dolinama rijeka istaložile su se polualuvijalne i aluvijalne naslage različite debljine. Oko 50% obradivog zemljišta se smatra visokokvalitetnim i pogodnim za intenzivnu proizvodnju. Ovo zemljište je većinom smješteno u Podrinju i na platoima. Uglavnom je ravno uz nagib manji od 8% i sa nadmorskom visinom manjom od 300 m. Drugi dijelovi regije, na padinama brda i planina sa nadmorskom visinom od 400m do 1.500 m prvenstveno su pogodni za stočarsku i voćarsku proizvodnju. Velike su mogućnosti za bavljenje organskom proizvodnjom s obzirom na ekološku očuvanost područja opštine.
Opština Srebrenica raspolaže sa ukupno 53.340 ha zemljišta od čega je 19957 ha kategorisano kao poljoprivredno zemljište, a 31.867 ha šume.