Šumsko gazdinstvo “Drina” Srebrenica

Home / Šumarstva gazdinstva u regiji Birač / Šumsko gazdinstvo “Drina” Srebrenica
Naziv preduzeća: JP “Šume Republike Srpske” a.d. Banja Luka–Šumsko gazdinstvo “Drina” Srebrenica
Godina osnivanja i vlasništvo: 1996. godina, državno–javno preduzeće.
Djelatnost: Eksploatacija, zaštita i uzgoj šume, rasadnička proizvodnja i lov.
Interesi za partnerstva: Postoji interes za saradnju kako u oblasti šumarstva, tako i u oblasti zaštite životne sredine i turizma.
Kontakt podaci:
– Direktor: Ratko Majstorović
– Vlasnik:
– Adresa: Crni Guber 1, 75430 Srebrenica, BiH
– Tel./fax: +387 (0)56 440 012, 440 778;
– E-mail: drina@sumers.org
– Web: www.sumers.org

Ukupna površina šuma i šumskog zemljišta ovog gazdinstva iznosi 39.589 ha, od čega su:

visoke ekonomske šume, 22.777 ha
57%

visoke degradirane šume, 2.488 ha
6,2%

šumske kulture, 2.920 ha;
7,3%

zdanačke šume, 5.113 ha
13%

šibljaci, goleti, šume nepodesne za gazdovanje i uzurpacije.
16,50%

Sg Drina SrebrenicaZaliha drvne mase je oko 7.600.000 m3, a godišnji prirast šume iznosi 6-8 m3/ha, za šumske kulture oko 11 m3/ha.

Osnovni proizvodi su šumski drvni sortimenti, odnosno trupci lišćara i četinara, kao i celulozno drvo. Ovi proizvodi su ulazna komponenta preduzećima primarne prerade drveta. Godišnje se sječe oko 76.500 m3 sveukupne mase u visokim šume sa prirodnom obnovom, 1.000 m3 sveukupne mase u visokim degradiranim šumama, 2.000 m3 sveukupne mase u šumskim kulturama i 1.250 m3 sveukupne mase u izdanačkim šumama što ukupno iznosi 80.750 m3 sveukupne mase.

Šumsko gazdinstvo zapošljava 109 radnika. Gazdinstvo posjeduje FSC certifikat.

Šumsko gazdinstvo je glavni snabdijevač sirovinom za drvoprerađivače iz Srebrenice i Bratunca. Desetogodišnji plan proizvodnje predviđa oko 750.000 m3 lišćara i 74.000 m3 četinara.

Sg Drina SrebrenicaTrenutno se planira projekt razvoja turizma na području opštine Srebrenica, kroz razvoj lova na lovištu „Sušica“, koje se prostire na 9.095 ha, sa nadmorskom visinom od 291 do 1.525 m. Vrste divljači kojima gazduje lovište su: vuk, medvjed, divlja svinja, lisica, zec, srneća divljač i dr. U lovištu je omogućeno safari snimanje i foto lov. Smještajni kapacitet eko-kuće u lovištu je 8 ležaja. Planiran je i razvoj ribolova, zbog bogatstva ribom rijeke Drine sa Perućačkim jezerom.